Thuật ngữ

PDF

PDF là viết tắt của Portable Document Format, tạm dịch là Định dạng Tài liệu Di động.

Tệp PDF có khả năng lưu trữ nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm:

  • Văn bản: Các đoạn văn bản định dạng với phông chữ, màu sắc, và kiểu dáng như mong muốn.
  • Hình ảnh: Ảnh chụp, họa tiết, biểu đồ được nhúng trực tiếp vào tệp PDF.
  • Liên kết: Các liên kết dẫn đến tệp khác, trang web, email, hoặc nội dung khác trong cùng tệp PDF.
  • Video: Một số tệp PDF có thể chèn video trực tiếp, cho phép phát ngay trong tài liệu.
  • Các thành phần khác: Bảng biểu, biểu mẫu, âm thanh,… cũng có thể được tích hợp vào PDF.