Thuật ngữ

Thẻ Noarchive

Thẻ Noarchive: Thẻ meta yêu cầu các công cụ tìm kiếm không lưu trữ bản sao lưu trang của bạn

Thẻ Noarchive có thể ảnh hưởng đến SEO của một trang web theo một số cách:

Nó có thể giúp cải thiện CTR (tỷ lệ nhấp chuột) của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Khi người dùng nhấp vào liên kết đến trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm, họ sẽ thấy trang web hiện tại của bạn, không phải bản sao lưu của trang web. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ nhấp chuột cao hơn.
Nó có thể giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi bị lạm dụng. Nếu kẻ tấn công có thể truy cập vào bản sao lưu của trang web của bạn, họ có thể sử dụng nó để tạo các trang web giả mạo hoặc để tấn công trang web của bạn.