Thuật ngữ

position

Position thường dùng để chỉ thứ hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm.

Ví dụ:Trang web của tôi đang ở vị trí thứ 5 cho từ khóa “giày dép da”.