Thuật ngữ

“(not provided)”

Not Provided có nghĩa là “không được cung cấp” một thuật ngữ xuất hiện trong công cụ Google Analytics, thể hiện cho lượng truy cập website mà không thể xác định được từ khóa tìm kiếm của người dùng.

Ví dụ:

Bạn có một website bán đồ điện tử. Khi phân tích lưu lượng truy cập website trong Google Analytics, bạn thấy có một số lượt truy cập được ghi nhận là Not Provided. Điều này có nghĩa là bạn không biết người dùng đã sử dụng từ khóa nào để tìm kiếm website của bạn trên Google và truy cập vào trang đó.

Nguyên nhân chính dẫn đến Not Provided

  • Mã hóa kết quả tìm kiếm: Kể từ năm 2011, Google đã mã hóa một số truy vấn tìm kiếm để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Do đó, Google Analytics không thể hiển thị đầy đủ thông tin từ khóa cho những truy vấn này.
  • Sử dụng HTTPS: Khi người dùng truy cập website của bạn qua HTTPS, Google Analytics cũng có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi thông tin từ khóa.
  • Sử dụng trình duyệt ẩn danh: Khi người dùng sử dụng trình duyệt ẩn danh, Google Analytics sẽ không thể theo dõi thông tin truy cập của họ, bao gồm cả thông tin từ khóa.

Ảnh hưởng của Not Provided

Not Provided có thể ảnh hưởng đến chiến lược SEO (Search Engine Optimization) của bạn vì bạn không thể biết chính xác người dùng đang sử dụng từ khóa nào để tìm kiếm website của mình.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của Not Provided, chẳng hạn như:

  • Sử dụng Google Search Console: Google Search Console cung cấp cho bạn một số thông tin về các truy vấn tìm kiếm mà người dùng đã sử dụng để truy cập website của bạn, mặc dù thông tin này không đầy đủ như trước đây.
  • Phân tích các báo cáo khác trong Google Analytics: Google Analytics cung cấp nhiều báo cáo khác có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng trên website của mình, chẳng hạn như báo cáo về nguồn truy cập, báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi, v.v.
  • Thực hiện các chiến dịch SEO khác: Ngoài SEO dựa trên từ khóa, bạn cũng có thể thực hiện các chiến dịch SEO khác, chẳng hạn như SEO nội dung, SEO kỹ thuật, xây dựng liên kết, v.v., để thu hút người dùng đến website của mình.

Kết luận

Not Provided là một vấn đề mà các nhà quản trị website cần lưu ý. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của Not Provided và thu hút người dùng đến website của mình.