Thuật ngữ

Noindex Tag

Thẻ noindex là gì?

Thẻ noindex là một thẻ meta có thể được sử dụng để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục một trang web.

Thẻ noindex có tác dụng gì?

Thẻ noindex có tác dụng ngăn chặn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục một trang web. Điều này có nghĩa là trang web sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Thẻ noindex được sử dụng khi nào?

Thẻ noindex thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Để ngăn chặn các trang web không cần thiết được lập chỉ mục: Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ noindex cho các trang web như trang 404, trang đăng nhập, trang giỏ hàng, v.v.
  • Để ngăn chặn các trang web spam được lập chỉ mục: Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ noindex cho các trang web chứa nội dung trùng lặp, nội dung spam hoặc nội dung không liên quan đến chủ đề của trang web của bạn.
  • Để ngăn chặn các trang web nhạy cảm về quyền riêng tư được lập chỉ mục: Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ noindex cho các trang web chứa thông tin cá nhân, tài chính hoặc mật khẩu.

Lưu ý khi sử dụng thẻ noindex

Khi sử dụng thẻ noindex, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Thẻ noindex chỉ ngăn chặn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web. Nó không ngăn chặn người dùng truy cập trang web.
  • Thẻ noindex có thể ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của các trang web khác liên kết đến trang web của bạn.
  • Nếu bạn thay đổi ý định và muốn trang web được lập chỉ mục, bạn cần xóa thẻ noindex.

Kết luận

Thẻ noindex là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn kiểm soát cách các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web của mình. Tuy nhiên, cần sử dụng thẻ noindex một cách cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của trang web của bạn.