Thuật ngữ

Keyword Prominence

Khi một từ khóa được đặt ở vị trí cao nhất có thể trên trang web để ảnh hưởng đến thứ hạng của cụm từ tìm kiếm.

Việc sử dụng từ khóa được chèn ở đầu trang, chẳng hạn như trong đoạn đầu tiên, sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Google về trang đó.

Sự nổi bật của từ khóa hoạt động như một tín hiệu xếp hạng nếu chủ đề của trang phù hợp với từ khóa.