Thuật ngữ

Internal Link

Internal Link là gì?

Liên kết nội bộ là các liên kết từ một trang web đến một trang web khác trên cùng một trang web. Liên kết nội bộ có thể giúp cải thiện SEO của trang web của bạn theo một số cách, bao gồm:

 • Tăng khả năng điều hướng: Liên kết nội bộ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn.
 • Tăng cường sức mạnh của trang web: Liên kết nội bộ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cách các trang trên trang web của bạn liên quan với nhau.
 • Cải thiện thứ hạng: Liên kết nội bộ có thể giúp các trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.
  Liên kết nội bộ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của SEO. Liên kết nội bộ tốt có thể giúp trang web của bạn trở nên dễ điều hướng hơn, dễ hiểu hơn đối với các công cụ tìm kiếm và xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Có một số cách để tạo liên kết nội bộ hiệu quả, bao gồm:

 • Liên kết đến các trang liên quan: Liên kết đến các trang có liên quan đến nội dung của trang hiện tại. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm và giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cách các trang trên trang web của bạn liên quan với nhau.
 • Liên kết đến các trang có chất lượng cao: Liên kết đến các trang có nội dung chất lượng cao. Điều này sẽ giúp các công cụ tìm kiếm đánh giá cao trang web của bạn và xếp hạng nó cao hơn trong kết quả tìm kiếm.
 • Liên kết đến các trang có từ khóa mục tiêu: Liên kết đến các trang có chứa các từ khóa mà bạn muốn xếp hạng. Điều này sẽ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rằng các trang đó là quan trọng đối với bạn và có thể xếp hạng chúng cao hơn trong kết quả tìm kiếm cho các từ khóa đó.

Dưới đây là một số mẹo để cải thiện liên kết nội bộ trên trang web của bạn:

 • Sử dụng các liên kết văn bản: Liên kết văn bản là loại liên kết nội bộ phổ biến nhất. Liên kết văn bản giúp người dùng dễ dàng hiểu rằng bạn đang liên kết đến một trang khác trên trang web của mình.
 • Sử dụng các liên kết hình ảnh: Liên kết hình ảnh có thể giúp trang web của bạn trông đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các liên kết văn bản cũng như các liên kết hình ảnh để giúp người dùng dễ dàng hiểu rằng bạn đang liên kết đến một trang khác trên trang web của mình.
 • Sử dụng các liên kết nofollow: Liên kết nofollow là loại liên kết nội bộ không truyền bất kỳ sức mạnh nào cho trang được liên kết. Liên kết nofollow có thể hữu ích trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn liên kết đến các trang web mà bạn không muốn truyền sức mạnh hoặc khi bạn liên kết đến các trang web có chất lượng thấp.

Việc tạo liên kết nội bộ hiệu quả có thể mất thời gian và công sức, nhưng nó là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện SEO của trang web của bạn.