Thuật ngữ

Inbound Link

Inbound Link hay còn được gọi là backlink, link đến, incoming link hoặc inlink, là một liên kết từ một trang web khác đến trang web của bạn.

Inbound Link quan trọng cho SEO vì Google coi chúng như một dấu hiệu cho thấy trang web được liên kết có nội dung chất lượng cao và đáng tin cậy. Google nói rằng:

“Ví dụ, một trong một số yếu tố chúng tôi sử dụng để giúp xác định điều này là hiểu liệu các trang web nổi bật khác có liên kết hoặc tham chiếu đến nội dung hay không. Điều này thường xuyên chứng tỏ là một dấu hiệu tốt cho thấy thông tin được tin cậy.”

Điều này đặc biệt đúng đối với các inbound link không có thuộc tính “nofollow”. Những loại liên kết này truyền PageRank (PR) từ trang liên kết đến trang được liên kết. PageRank là giá trị Google gán cho các trang web riêng lẻ để xếp hạng chúng trong kết quả tìm kiếm.