Thuật ngữ

Head Term

Một từ khóa phổ biến có lượng tìm kiếm cao thường khó xếp hạng.