Thuật ngữ

Google Trends

Google Trends là gì

Google Trends là một trang web của Google cho phép bạn khám phá các dữ liệu trực quan về các xu hướng tìm kiếm mới nhất, câu chuyện và chủ đề.

Google Trends hoạt động bằng cách phân tích dữ liệu tìm kiếm từ Google Tìm kiếm. Nó sử dụng dữ liệu này để tạo ra các biểu đồ và đồ thị cho thấy mức độ phổ biến của các truy vấn tìm kiếm theo thời gian.

Google Trends có thể được sử dụng để theo dõi các xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và khám phá các chủ đề mới. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các cơ hội nội dung và quảng cáo.

Google Trends cung cấp một số tính năng hữu ích, bao gồm:

  • Tìm kiếm theo từ khóa: Bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa để xem mức độ phổ biến của nó theo thời gian.
  • So sánh các từ khóa: Bạn có thể so sánh mức độ phổ biến của hai hoặc nhiều từ khóa để xem chúng so sánh như thế nào với nhau.
  • Xem xét các xu hướng theo khu vực: Bạn có thể xem mức độ phổ biến của các truy vấn tìm kiếm theo khu vực cụ thể.
  • Xem xét các xu hướng theo thời gian: Bạn có thể xem mức độ phổ biến của các truy vấn tìm kiếm theo thời gian.

Google Trends là một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về các xu hướng tìm kiếm. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nghiên cứu, tiếp thị và kinh doanh.