Thuật ngữ

Google Tag Manager

Google Tag Manager là một hệ thống quản lý thẻ miễn phí do Google cung cấp. Cho phép bạn triển khai và quản lý nhiều loại thẻ (tag) khác nhau trên website mà không cần phải chỉnh sửa code thủ công. Các thẻ này có thể là mã theo dõi của Google Analytics, Facebook Pixel, mã quảng cáo, v.v.

Lợi ích của việc sử dụng Google Tag Manager:

  • Tiết kiệm thời gian và công sức: Không cần phải chỉnh sửa code mỗi khi muốn thêm hoặc chỉnh sửa thẻ.
  • Quản lý tập trung: Thêm, sửa, xóa và kiểm tra hoạt động của các thẻ từ một giao diện duy nhất.
  • Tăng tốc độ tải trang: GTM tải các thẻ theo cách không đồng bộ, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.
  • Dễ dàng kiểm soát: Cho phép bạn kiểm soát khi nào và ở đâu các thẻ được kích hoạt, đảm bảo chúng hoạt động chính xác.
  • Phân quyền hợp lý: Có thể cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thẻ cho những người cụ thể trong nhóm của bạn.

Cách hoạt động của Google Tag Manager:

  1. Đăng ký: Tạo tài khoản GTM và thêm đoạn mã ngắn vào website của bạn.
  2. Tạo thẻ: Tạo các thẻ theo dõi bạn muốn sử dụng (ví dụ: Google Analytics, Facebook Pixel).
  3. Đặt trình kích hoạt: Xác định điều kiện khi nào các thẻ sẽ được kích hoạt (ví dụ: khi trang được tải, khi nút được bấm).
  4. Xuất bản: Đẩy các thẻ và trình kích hoạt lên website của bạn.

Nhìn chung, Google Tag Manager là công cụ hữu ích cho bất kỳ ai sở hữu website và muốn quản lý mã theo dõi hiệu quả hơn. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng tốc độ tải trang và dễ dàng kiểm soát các thẻ theo dõi.