Thuật ngữ

Google Pigeon

Google Pigeon là gì

Google Pigeon là một bản cập nhật thuật toán của Google được phát hành vào tháng 7 năm 2014. Bản cập nhật này nhằm cải thiện kết quả tìm kiếm cho các truy vấn địa phương, bằng cách kết hợp các yếu tố địa lý với các yếu tố khác, chẳng hạn như các từ khóa và nội dung của trang web.

Mục tiêu của Google Pigeon là cung cấp cho người dùng kết quả tìm kiếm địa phương chính xác và phù hợp hơn.

Trước khi có Google Pigeon, các doanh nghiệp có thể xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm địa phương chỉ bằng cách sử dụng các từ khóa địa phương trên trang web của họ.

Với Google Pigeon, Google bắt đầu xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như vị trí của doanh nghiệp, độ liên quan của nội dung trang web và chất lượng của trang web.

Điều này dẫn đến kết quả tìm kiếm địa phương chính xác hơn, vì Google có thể hiển thị các kết quả phù hợp hơn với vị trí của người dùng và nhu cầu của họ.

Các yếu tố được Google Pigeon xem xét bao gồm:

 • Vị trí của doanh nghiệp: Google sử dụng vị trí của doanh nghiệp để xác định xem nó có liên quan đến truy vấn tìm kiếm hay không.
  Từ khóa địa phương: Google vẫn xem xét các từ khóa địa phương, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định thứ hạng.
  Độ liên quan của nội dung trang web: Google xem xét nội dung của trang web để xác định xem nó có liên quan đến truy vấn tìm kiếm hay không.
  Chất lượng của trang web: Google xem xét chất lượng của trang web, chẳng hạn như tốc độ tải, thiết kế và tính dễ sử dụng.

Các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa trang web của họ cho Google Pigeon cần tập trung vào các yếu tố sau:

 • Cung cấp thông tin địa phương chính xác và cập nhật trên trang web của bạn.
 • Sử dụng các từ khóa địa phương một cách tự nhiên trong nội dung của bạn.
 • Tạo nội dung chất lượng cao và hấp dẫn người dùng.
 • Tối ưu hóa trang web của bạn cho các thiết bị di động.

Google Pigeon là một bản cập nhật quan trọng đối với thuật toán tìm kiếm của Google và nó đã có tác động lớn đến kết quả tìm kiếm địa phương.

Các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa sự hiện diện trực tuyến của họ cho các tìm kiếm địa phương cần hiểu cách hoạt động của Google Pigeon và đảm bảo rằng trang web của họ được tối ưu hóa cho các truy vấn tìm kiếm địa phương.

Dưới đây là một số mẹo cụ thể để tối ưu hóa trang web của bạn cho Google Pigeon:

 • Thêm địa chỉ của doanh nghiệp của bạn vào thẻ tiêu đề và mô tả của trang web.
 • Thêm các từ khóa địa phương vào thẻ Alt của hình ảnh của bạn.
 • Tạo các trang danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ địa phương.
 • Thêm thông tin về giờ mở cửa, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của doanh nghiệp của bạn.
 • Xây dựng các liên kết ngược đến trang web của bạn từ các trang web địa phương khác.

Việc thực hiện các mẹo này sẽ giúp trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm địa phương và thu hút nhiều khách hàng hơn.