Thuật ngữ

Google Hummingbird

Google Hummingbird là một thay đổi quan trọng đối với thuật toán tìm kiếm của Google, được phát hành vào tháng 8 năm 2013.

Các nhân viên Google miêu tả bản cập nhật Hummingbird là thay đổi lớn nhất đối với thuật toán của Google kể từ năm 2001. Matt Cutts, cựu giám đốc nhóm chống spam web tại Google, cho biết đó là một sự viết lại hoàn toàn thuật toán cốt lõi.

Bản cập nhật Hummingbird cho phép Google hiểu rõ hơn các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên dài hơn bằng cách trích xuất những từ quan trọng nhất từ ​​chúng và hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan hơn.

Bản cập nhật này rất quan trọng cho tìm kiếm bằng giọng nói trên thiết bị di động, nơi các truy vấn tìm kiếm có thể dài hơn và mang tính tương tác hơn.

Mặc dù, theo Matt Cutts, bản cập nhật này ảnh hưởng đến khoảng 90% các tìm kiếm, nhưng tác động của nó lên kết quả tìm kiếm không đáng kể. Tuy nhiên, Hummingbird đã mở đường cho nhiều bản cập nhật và cải tiến khác.

Google Hummingbird có phải là một thuật toán?

Không. Hummingbird là một bản viết lại của thuật toán cốt lõi của Google, không phải là một thuật toán độc lập như PageRank hay RankBrain.