Thuật ngữ

Engagement Metrics

Thước đo tương tác (Engagement Metrics)

Thuật ngữ này dùng để chỉ các phương pháp đo lường mức độ tương tác của người dùng với các trang web và nội dung. Nhờ đó, bạn có thể biết được nội dung và website của mình có hấp dẫn và hiệu quả đến đâu. Dưới đây là một số ví dụ về các thước đo tương tác phổ biến:

  • Tỷ lệ nhấp chuột (Click-through rate – CTR)
  • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate)
  • Tỷ lệ thoát trang (Bounce rate)
  • Thời gian trên trang/website (Time on page/site)
  • Người dùng mới vs. quay lại (New vs. returning visitors)
  • Tần suất và thời gian truy cập gần nhất (Frequency and recency)
  • Thời gian lướt chuột (Dwell time)

Bằng cách theo dõi và phân tích các thước đo tương tác này, bạn có thể hiểu rõ cách người dùng đang tương tác với website của mình và xác định những điểm cần cải thiện.

Điều này giúp bạn tối ưu hóa nội dung, trải nghiệm website và cuối cùng là đạt được các mục tiêu SEO và kinh doanh của mình.