Thuật ngữ

Domain History

Domain History – Lịch sử tên miền

Lịch sử tên miền bao gồm tất cả hoạt động đã từng diễn ra trên một tên miền, bao gồm các liên kết ngược và trang web đã được xây dựng trước đó.

Nếu một trang web trước đây trên tên miền đã bị phạt, hình phạt đó sẽ vẫn gắn liền với tên miền và gây ra vấn đề cho chủ sở hữu mới.

Vì vậy, bạn nên luôn kiểm tra lịch sử tên miền trước khi mua.