Thuật ngữ

Dofollow

Liên kết theo dõi (Dofollow link)

Trong SEO, liên kết theo dõi (dofollow link) là loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm sẽ theo dõi và sử dụng để đánh giá xếp hạng của trang web được liên kết đến. Điều này có nghĩa là các công cụ tìm kiếm sẽ phân tích các liên kết theo dõi để xác định mức độ liên quan và chất lượng của trang web được liên kết đến.

Liên kết theo dõi có thể được tạo bằng cách sử dụng thẻ HTML <a> với thuộc tính href. Thuộc tính href chỉ định URL của trang web được liên kết đến.

Ví dụ: Đây là liên kết dofollow trông như thế nào trong mã trang:

<a href="https://ahrefs.com">Ahrefs</a>

Liên kết theo dõi có thể được sử dụng để:

  • Tạo liên kết đến các trang web khác, chẳng hạn như các trang web liên quan đến nội dung của trang web bạn.
  • Tạo liên kết đến các trang web của bạn, chẳng hạn như các trang nội dung, trang sản phẩm hoặc trang liên hệ.
  • Tạo liên kết ngược (backlink) đến trang web của bạn, giúp cải thiện thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Liên kết theo dõi là một yếu tố quan trọng trong SEO. Việc tạo và duy trì các liên kết theo dõi chất lượng cao có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập.