Thuật ngữ

Crawl Error

Crawl Error là một lỗi xảy ra khi một công cụ tìm kiếm không thể truy cập hoặc thu thập nội dung trên một trang web. Lỗi này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trên kết quả tìm kiếm, vì công cụ tìm kiếm sẽ không thể thu thập thông tin cần thiết để đánh giá chất lượng của trang web.

Nguyên nhân

 • Trang web bị chặn bởi tường lửa hoặc bộ lọc.
 • Trang web sử dụng mã không được công cụ tìm kiếm hiểu.
 • Trang web có quá nhiều nội dung bị trùng lặp.
 • Trang web có quá nhiều lỗi hoặc đường dẫn bị hỏng.

Crawl Error có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trên kết quả tìm kiếm, vì công cụ tìm kiếm sẽ không thể thu thập thông tin cần thiết để đánh giá chất lượng của trang web.

Một số loại lỗi crawl phổ biến

Dưới đây là một số loại lỗi crawl phổ biến:

 • 404 Error: Lỗi này xảy ra khi công cụ tìm kiếm cố gắng truy cập một trang web không tồn tại.
 • 500 Error: Lỗi này xảy ra khi có sự cố với máy chủ của trang web.
 • 503 Error: Lỗi này xảy ra khi máy chủ của trang web tạm thời không khả dụng.
 • 403 Error: Lỗi này xảy ra khi công cụ tìm kiếm không được phép truy cập trang web.
 • 429 Error: Lỗi này xảy ra khi công cụ tìm kiếm gửi quá nhiều yêu cầu đến trang web.

Cách khắc phục lỗi crawl

Có một số cách để khắc phục lỗi crawl, bao gồm:

 • Đảm bảo rằng trang web của bạn có thể truy cập được từ công cụ tìm kiếm. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra xem trang web của bạn có được liệt kê trong danh sách các trang web được phép truy cập của công cụ tìm kiếm hay không.
 • Kiểm tra xem trang web của bạn có sử dụng mã không được công cụ tìm kiếm hiểu hay không. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công cụ Google Search Console để kiểm tra các lỗi mã trên trang web của bạn.
 • Xóa nội dung bị trùng lặp trên trang web của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công cụ Google Search Console để kiểm tra nội dung bị trùng lặp trên trang web của bạn.
 • Sửa các lỗi và đường dẫn bị hỏng trên trang web của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công cụ Google Search Console để kiểm tra các lỗi và đường dẫn bị hỏng trên trang web của bạn.

Phương pháp cải thiện lỗi crawl

 • Tối ưu hóa cấu trúc trang web của bạn để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng tìm thấy và thu thập nội dung.
 • Sử dụng các thẻ meta và các thẻ khác để cung cấp thông tin cho các công cụ tìm kiếm về nội dung của trang web của bạn.
 • Tạo nội dung chất lượng cao và hấp dẫn cho trang web của bạn.

Kết luận

Việc khắc phục lỗi crawl là rất quan trọng để đảm bảo rằng trang web của bạn có thể được công cụ tìm kiếm thu thập và hiểu được. Bằng cách khắc phục các lỗi crawl, bạn có thể cải thiện thứ hạng của trang web trên kết quả tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn.