Thuật ngữ

Core Web Vitals

Core Web Vitals (Yếu tố cốt lõi của trải nghiệm website) là một bộ các số liệu đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Chúng bao gồm:

Largest Contentful Paint (LCP): Đo thời gian để nội dung lớn nhất hiện thị trên trang web, đánh giá tốc độ tải.

Cumulative Layout Shift (CLS): Đo mức độ dịch chuyển của các thành phần trang trong quá trình tải, đánh giá tính ổn định hình ảnh.

First Input Delay (FID): Đo thời gian phản hồi của trang web sau khi người dùng tương tác (ví dụ như nhấp chuột), đánh giá tính tương tác.

Google sử dụng Core Web Vitals trong hệ thống xếp hạng của họ như một tín hiệu về trải nghiệm trang. Các tín hiệu trải nghiệm trang khác bao gồm thân thiện với thiết bị di động, HTTPS (kết nối an toàn) và không có màn hình hiển thị gây khó chịu.

Core Web Vitals tốt như thế nào?

Theo tài liệu của Google, để mang lại trải nghiệm người dùng tốt, Core Web Vitals cho các trang phải:

  • LCP: Dưới 2,5 giây
  • FID: Dưới 100 mili giây
  • CLS: Dưới 0,1

Tại sao Core Web Vitals lại quan trọng?

Cải thiện trải nghiệm người dùng: Website tải nhanh, ổn định và phản hồi nhanh khiến người dùng hài lòng hơn, quay lại website thường xuyên hơn.

  • Tăng thứ hạng SEO: Google ưu tiên các website có Core Web Vitals tốt, góp phần cải thiện thứ hạng tìm kiếm.
  • Giảm tỷ lệ thoát trang: Website mượt mà, thân thiện với người dùng sẽ giảm tỷ lệ người dùng rời trang sớm.
  • Bằng cách tối ưu Core Web Vitals, bạn có thể tạo website nhanh chóng, ổn định và tương tác, mang lại lợi ích cho cả người dùng và doanh nghiệp của bạn.

Hãy nhớ rằng, Core Web Vitals chỉ là một phần của trải nghiệm website. Để thực sự thành công, bạn cần quan tâm đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng.