Thuật ngữ

Bookmark

Bookmark hay dấu trang là một đường dẫn đến một trang web được lưu lại trong trình duyệt web hoặc máy tính của bạn để bạn có thể dễ dàng truy cập lại sau đó.

Ví dụ:

Dấu trang trong trình duyệt web là loại dấu trang phổ biến nhất. Chúng được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và có thể được truy cập bằng cách nhấp vào menu dấu trang. Dấu trang trong trình duyệt web thường được hiển thị dưới dạng biểu tượng hoặc danh sách văn bản.

Dấu trang có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

  • Lưu trữ các trang web yêu thích của bạn để bạn có thể truy cập chúng dễ dàng sau này.
  • Theo dõi các trang web mà bạn đang nghiên cứu.
  • Lưu trữ các trang web mà bạn cần tham khảo cho công việc hoặc học tập.
  • Tạo danh sách các trang web mà bạn muốn chia sẻ với người khác.