Thuật ngữ

B2B

Viết tắt của Business to Business. Trong B2B SEO, chu kỳ mua hàng dài hơn, sản phẩm và dịch vụ đắt hơn và khán giả là những người ra quyết định chuyên nghiệp.