Thuật ngữ

XML Sitemap

Sơ đồ trang web XML (XML Sitemap) là một tệp tin đặc biệt được tạo ra để cung cấp cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo! một danh sách tất cả các trang trên website của bạn.

Nó giống như một bản đồ chỉ đường giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng khám phá và hiểu cấu trúc website của bạn, từ đó lập chỉ mục và hiển thị các trang trong kết quả tìm kiếm một cách hiệu quả hơn.

Cách hoạt động của Sơ đồ trang web XML:

  • Tạo Sơ đồ trang web XML: Bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc plugin của hệ thống quản trị nội dung (CMS) để tạo Sơ đồ trang web XML cho website của mình.
  • Đăng tải Sơ đồ trang web XML: Sau khi tạo xong, bạn cần đăng tải Sơ đồ trang web XML lên thư mục gốc của website, nơi mà các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng tìm thấy.
  • Nộp Sơ đồ trang web XML: Bạn nên thông báo cho các công cụ tìm kiếm về sự tồn tại của Sơ đồ trang web XML bằng cách nộp nó trong công cụ quản trị trang web của họ như Google Search Console hoặc Bing Webmaster Tools.

Lợi ích của việc sử dụng Sơ đồ trang web XML:

  • Giúp công cụ tìm kiếm khám phá các trang mới: Sơ đồ trang web XML giúp các công cụ tìm kiếm nhanh chóng tìm thấy và lập chỉ mục các trang mới trên website của bạn, ngay cả khi chúng chưa được liên kết từ các trang khác.
  • Giúp công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc website: Sơ đồ trang web XML cung cấp thông tin về cấu trúc website, các mối quan hệ giữa các trang và mức độ quan trọng của từng trang, giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn nội dung và cách tổ chức website của bạn.
  • Giúp hiển thị các trang quan trọng: Bạn có thể sử dụng Sơ đồ trang web XML để nhấn mạnh các trang quan trọng nhất trên website của bạn, giúp tăng khả năng chúng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Tóm lại, Sơ đồ trang web XML là một công cụ hữu ích giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về website của bạn và hiển thị nội dung của bạn một cách hiệu quả hơn trong kết quả tìm kiếm.