Thuật ngữ

Trust

Trust đóng vai trò vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến lịch sử và chất lượng của một tên miền (ví dụ: liệu nó có trích dẫn hay nêu bật các nguồn chuyên môn hay không, xây dựng danh tiếng tích cực, tuân thủ Nguyên tắc quản trị trang web).v

Tại sao Trust lại quan trọng? Bởi vì Google và các công cụ tìm kiếm khác coi Trust là một yếu tố then chốt trong việc đánh giá thứ hạng của một website. Website được đánh giá cao về uy tín sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trong kết quả tìm kiếm, thu hút nhiều truy cập hơn và ultimately là gia tăng thành công của bạn.