Thuật ngữ

Time on Page

Time on Page, hay thời gian trên trang, là một chỉ số ước tính thời gian trung bình người dùng dành ra để xem xét một trang web cụ thể.

Time on Page là một giá trị ước tính và có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố:

  • Thiết kế trang web: Trang web được thiết kế đơn giản, dễ điều hướng hay phức tạp, rối mắt sẽ ảnh hưởng đến thời gian người dùng ở lại trên trang.
  • Chất lượng nội dung: Nội dung hấp dẫn, cung cấp thông tin có giá trị sẽ khiến người dùng ở lại lâu hơn so với nội dung nhàm chán, khó hiểu.
  • Tỷ lệ thoát trang (Exit rate): Nếu trang web của bạn có tỷ lệ thoát trang cao, tức là nhiều người rời khỏi trang ngay lập tức thì Time on Page sẽ bị kéo thấp.

Time on Page vẫn cung cấp cho bạn những thông tin quý giá về hiệu quả của nội dung và thiết kế trang web. Một Time on Page cao cho thấy người dùng đang tìm thấy nội dung của bạn hữu ích và thú vị, trong khi Time on Page thấp có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải cải thiện website.