Thuật ngữ

Status Codes

Status Codes là gì?

Status Codes là các mã trạng thái HTTP được sử dụng để báo cáo kết quả của một yêu cầu HTTP. Status Codes được chia thành năm loại chính:

 • 1xx: Yêu cầu được tiếp nhận và đang được xử lý.
 • 2xx: Yêu cầu được hoàn thành thành công.
 • 3xx: Yêu cầu được chuyển hướng đến một URL khác.
 • 4xx: Yêu cầu không hợp lệ.
 • 5xx: Lỗi máy chủ.

Tại sao Status Codes lại quan trọng trong SEO?

Status Codes có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của website trong kết quả tìm kiếm. Các công cụ tìm kiếm sử dụng Status Codes để hiểu rõ hơn về nội dung của website và xếp hạng website của bạn cao hơn trong kết quả tìm kiếm nếu website của bạn có Status Codes tốt.

Các loại Status Codes quan trọng đối với SEO

Có nhiều loại Status Codes khác nhau, nhưng một số loại Status Codes quan trọng đối với SEO bao gồm:

 • 200 OK: Đây là Status Code thành công phổ biến nhất. Status Code này cho biết yêu cầu được hoàn thành thành công và nội dung được yêu cầu được trả về thành công.
 • 301 Moved Permanently: Status Code này cho biết URL đã được chuyển hướng vĩnh viễn sang một URL khác.
 • 302 Found: Status Code này cho biết URL đã được chuyển hướng tạm thời sang một URL khác.
 • 404 Not Found: Status Code này cho biết URL không tồn tại.
 • 500 Internal Server Error: Status Code này cho biết lỗi máy chủ.

Cách cải thiện Status Codes cho SEO

Có nhiều cách khác nhau để cải thiện Status Codes cho SEO, bao gồm:

 • Kiểm tra Status Codes của website của bạn: Sử dụng công cụ như Screaming Frog để kiểm tra Status Codes của website của bạn và xác định bất kỳ vấn đề nào cần được giải quyết.
 • Sửa lỗi trên website của bạn: Sửa bất kỳ lỗi nào trên website của bạn có thể gây ra Status Codes 4xx hoặc 5xx.
 • Chuyển hướng URL hợp lý: Sử dụng chuyển hướng 301 cho các URL đã bị xóa hoặc di chuyển vĩnh viễn. Sử dụng chuyển hướng 302 cho các URL đã bị xóa hoặc di chuyển tạm thời.

Một số mẹo chuyên gia về Status Codes trong SEO

Dưới đây là một số mẹo chuyên gia về Status Codes trong SEO có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả của chiến lược của mình:

 • Theo dõi Status Codes của bạn: Theo dõi Status Codes của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của chiến lược của mình và xác định các cơ hội để cải thiện.
 • So sánh Status Codes của bạn với các đối thủ cạnh tranh: So sánh Status Codes của bạn với các đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện.

Bằng cách hiểu rõ về Status Codes và cách sử dụng nó, bạn có thể cải thiện hiệu quả của chiến lược SEO của mình và đạt được kết quả tốt hơn.

Kết luận

Status Codes là một yếu tố quan trọng trong SEO. Bằng cách cải thiện Status Codes cho SEO, bạn có thể cải thiện thứ hạng của website trong kết quả tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn.