Thuật ngữ

Scroll depth

Độ sâu cuộn (Scroll depth) là một phương pháp theo dõi quãng đường người truy cập cuộn xuống trang của bạn. Nói cách khác, nó cho biết mức độ người dùng tham gia vào nội dung của bạn và họ có tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm không.

Tại sao độ sâu cuộn lại quan trọng?

Độ sâu cuộn có thể cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về nội dung nào đang thu hút người dùng và nội dung nào không. Điều này có thể giúp bạn:

Cải thiện nội dung của bạn: Nếu người dùng không cuộn xuống xa để đọc phần sau của bài viết, thì có thể nội dung đó không đủ hấp dẫn hoặc không liên quan đến những gì họ đang tìm kiếm.

Hiểu hành vi của người dùng: Bằng cách xem người dùng cuộn đến những phần nào của trang, bạn có thể hiểu rõ hơn họ đang tìm kiếm thông tin gì và cách họ tương tác với nội dung của bạn.

Cải thiện bố cục trang: Nếu người dùng không cuộn xuống để xem nội dung quan trọng, thì có thể nội dung đó bị đặt sai vị trí trên trang.

Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị: Bạn có thể sử dụng độ sâu cuộn để xem liệu các chiến dịch tiếp thị của bạn có hiệu quả trong việc thu hút người dùng đến nội dung của bạn không.

Làm thế nào để đo lường độ sâu cuộn?

Có một vài cách để đo lường độ sâu cuộn. Một số công cụ phân tích web phổ biến, như Google Analytics, cung cấp báo cáo về độ sâu cuộn. Bạn cũng có thể sử dụng các plugin hoặc mã tùy chỉnh để theo dõi độ sâu cuộn trên website của mình.

Mẹo để cải thiện độ sâu cuộn:

  • Viết nội dung hấp dẫn và có giá trị: Điều quan trọng nhất để cải thiện độ sâu cuộn là tạo nội dung mà người dùng muốn đọc. Nội dung của bạn nên được nghiên cứu kỹ lưỡng, được viết tốt và cung cấp thông tin có giá trị cho người đọc.
  • Sử dụng tiêu đề và phụ đề hấp dẫn: Tiêu đề và phụ đề rõ ràng, hấp dẫn có thể thu hút người dùng cuộn xuống để đọc thêm.
  • Dùng hình ảnh và video: Hình ảnh và video có thể giúp phá vỡ nội dung văn bản của bạn và khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.
  • Liên kết nội bộ: Liên kết đến các bài viết khác trên website của bạn có thể khuyến khích người dùng khám phá nội dung của bạn nhiều hơn.
  • Đặt CTA (Call to Action) chiến lược: Đặt CTA rõ ràng, kêu gọi hành động ở những vị trí thích hợp trên trang có thể khuyến khích người dùng tương tác với nội dung của bạn.

Bằng cách theo dõi độ sâu cuộn và thực hiện các thay đổi dựa trên dữ liệu, bạn có thể cải thiện nội dung của mình và thu hút người dùng tham gia nhiều hơn vào website của bạn.