Thuật ngữ

Referrer

Referrer là gì?

Referrer là nguồn lưu lượng truy cập đến website của bạn. Referrer có thể là một trang web khác, một kênh truyền thông xã hội, một email hoặc một chiến dịch quảng cáo.

Tại sao Referrer lại quan trọng trong SEO?

Referrer cung cấp cho bạn thông tin về nguồn gốc của lưu lượng truy cập đến website của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của mình và cải thiện chiến lược SEO của bạn.

Các loại Referrer

Có nhiều loại Referrer khác nhau, bao gồm:

 • Search Engine: Đây là loại Referrer phổ biến nhất. Search Engine Referrer cho biết người dùng đã tìm thấy website của bạn thông qua công cụ tìm kiếm.
 • Direct: Đây là loại Referrer cho biết người dùng đã nhập địa chỉ website của bạn trực tiếp vào trình duyệt.
 • Referral: Đây là loại Referrer cho biết người dùng đã tìm thấy website của bạn thông qua một trang web khác.
 • Social Media: Đây là loại Referrer cho biết người dùng đã tìm thấy website của bạn thông qua một kênh truyền thông xã hội.
 • Email: Đây là loại Referrer cho biết người dùng đã tìm thấy website của bạn thông qua một email.
 • Paid: Đây là loại Referrer cho biết người dùng đã tìm thấy website của bạn thông qua một chiến dịch quảng cáo.

Cách phân tích Referrer

Để phân tích Referrer, bạn có thể sử dụng các công cụ như Google Analytics, Ahrefs và SEMrush. Các công cụ này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các Referrer mà người dùng sử dụng để truy cập website của bạn.

Cách tối ưu hóa website cho Referrer

Để tối ưu hóa website cho Referrer, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định các Referrer mục tiêu: Bước đầu tiên là xác định các Referrer mà bạn muốn website của mình thu hút. Bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích Referrer để giúp bạn xác định các Referrer mục tiêu.
 • Tạo nội dung chất lượng: Nội dung chất lượng là yếu tố quan trọng nhất để thu hút lưu lượng truy cập từ các Referrer. Nội dung của bạn cần cung cấp thông tin hữu ích và đáp ứng nhu cầu của người dùng.
 • Tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm: Tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm sẽ giúp website của bạn xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Điều này sẽ giúp bạn thu hút nhiều lưu lượng truy cập từ các Referrer là Search Engine.
 • Tạo liên kết đến website của bạn: Tạo liên kết đến website của bạn trên các trang web khác sẽ giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập từ các Referrer là Referral.
 • Tham gia các kênh truyền thông xã hội: Tham gia các kênh truyền thông xã hội sẽ giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập từ các Referrer là Social Media.
 • Tạo chiến dịch email marketing: Tạo chiến dịch email marketing sẽ giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập từ các Referrer là Email.
 • Tạo quảng cáo trả tiền: Tạo quảng cáo trả tiền sẽ giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập từ các Referrer là Paid.

Kết luận

Referrer là một yếu tố quan trọng trong SEO. Bằng cách hiểu rõ về Referrer và tối ưu hóa website cho Referrer, bạn có thể cải thiện chiến lược SEO của mình và thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn.

Người giới thiệu có thể là một trang web khác, một kênh truyền thông xã hội, một email hoặc một chiến dịch quảng cáo.