Thuật ngữ

Metric

Metric là gì?

Metric là một thước đo được sử dụng để đo lường hiệu suất của một thứ gì đó. Trong SEO, metric được sử dụng để đo lường hiệu suất của trang web hoặc chiến dịch SEO.

Các loại Metric trong SEO

Có nhiều loại metric khác nhau có thể được sử dụng trong SEO. Một số loại metric phổ biến bao gồm:

 • Metric về lưu lượng truy cập: Metric về lưu lượng truy cập đo lường số lượng người truy cập vào trang web của bạn. Một số metric về lưu lượng truy cập phổ biến bao gồm:
  • Số lượt xem trang
  • Số khách truy cập
  • Thời gian trên trang
  • Tỷ lệ thoát
 • Metric về thứ hạng: Metric về thứ hạng đo lường vị trí của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Một số metric về thứ hạng phổ biến bao gồm:
  • Tỷ lệ CTR
  • Vị trí trung bình
  • Vị trí cao nhất
 • Metric về liên kết: Metric về liên kết đo lường số lượng và chất lượng của các liên kết trỏ đến trang web của bạn. Một số metric về liên kết phổ biến bao gồm:
  • Số lượng liên kết
  • Số lượng liên kết từ các trang web uy tín
  • Số lượng liên kết từ các trang web có liên quan
 • Metric về nội dung: Metric về nội dung đo lường chất lượng của nội dung trên trang web của bạn. Một số metric về nội dung phổ biến bao gồm:
  • Độ dài nội dung
  • Số lượng từ khóa
  • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của các từ khóa
 • Metric về chuyển đổi: Metric về chuyển đổi đo lường số lượng người truy cập thực hiện một hành động cụ thể trên trang web của bạn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký. Một số metric về chuyển đổi phổ biến bao gồm:
  • Số lượt chuyển đổi
  • Tỷ lệ chuyển đổi
  • Giá trị trung bình của đơn hàng (AOV)

Cách sử dụng Metric trong SEO

Metric có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của trang web hoặc chiến dịch SEO của bạn. Bằng cách theo dõi các metric, bạn có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh chiến lược SEO của mình cho phù hợp.

Dưới đây là một số cách sử dụng metric trong SEO:

 • Theo dõi hiệu suất tổng thể: Metric có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất tổng thể của trang web hoặc chiến dịch SEO của bạn. Điều này có thể giúp bạn xác định xem bạn đang đạt được mục tiêu của mình hay không.
 • Xác định các lĩnh vực cần cải thiện: Metric có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện trên trang web hoặc chiến dịch SEO của bạn. Điều này có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng của trang web của mình trong kết quả tìm kiếm và thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn.
 • So sánh hiệu suất với các đối thủ cạnh tranh: Metric có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của trang web của bạn với các đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể giúp bạn xác định xem bạn đang đứng ở đâu so với các đối thủ cạnh tranh và bạn cần cải thiện những gì.

Cách lựa chọn Metric

Khi lựa chọn metric để sử dụng trong SEO, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Mục tiêu của bạn: Metric cần phù hợp với mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn tăng thứ hạng của trang web của mình trong kết quả tìm kiếm, bạn cần tập trung vào các metric về thứ hạng.
 • Nhu cầu của bạn: Metric cần đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn theo dõi hiệu suất tổng thể của trang web của mình, bạn cần sử dụng các metric tổng hợp.
 • Dữ liệu có sẵn: Metric cần có sẵn dữ liệu để bạn có thể theo dõi hiệu suất của chúng.

Kết luận

Metric là một công cụ quan trọng trong SEO. Bằng cách sử dụng metric một cách hiệu quả, bạn có thể theo dõi hiệu suất của trang web hoặc chiến dịch SEO của mình và cải thiện thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.