Thuật ngữ

Manual Action

Manual Action: Hành động Thủ công hay còn gọi là Hình phạt Google, là một hình thức phạt thủ công đối với một website do người đánh giá của Google thực hiện.

Hành động này dẫn đến việc website bị hạ thứ hạng hoặc bị xóa một phần hoặc toàn bộ khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

Hành động Thủ công thường được áp dụng đối với các website không tuân theo các hướng dẫn chất lượng cho webmaster của Google, đặc biệt là những website cố gắng thao túng kết quả tìm kiếm.

Bất cứ khi nào một website bị áp dụng Hành động Thủ công, điều này sẽ hiển thị trong Google Search Console.

Để xóa Hành động Thủ công khỏi một website, bạn cần giải quyết vấn đề cơ bản và gửi yêu cầu xem xét lại.