Thuật ngữ

Google Analytics

Google Analytics là một công cụ theo dõi website miễn phí do Google cung cấp, giúp bạn hiểu cách thức khách hàng tương tác với trang web của bạn.