Thuật ngữ

Freshness

Freshness

Trong SEO, Freshness hay tính tươi mới đề cập đến độ tuổi của nội dung được xuất bản trực tuyến. Google được cho là ưu tiên nội dung tươi mới trong một số ngách cho một số truy vấn nhất định tùy thuộc vào các yếu tố nhất định. Ví dụ, các tìm kiếm liên quan đến thông báo COVID hoặc kết quả thể thao.

Cơ chế “Truy vấn Query Deserves Freshness” (QDF):

Một phần của thuật toán Google, giúp xác định thời điểm hiển thị thông tin cập nhật nhất cho một truy vấn, đặc biệt trong các trường hợp: *Tin tức nóng hổi *Sự kiện diễn ra thường xuyên *Truy vấn tìm kiếm thông tin *Truy vấn tìm kiếm sản phẩm

Lưu ý:

  • Mặc dù tính tươi mới quan trọng, nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định thứ hạng SEO. Chất lượng nội dung, sự liên quan đến truy vấn tìm kiếm, trải nghiệm người dùng và các yếu tố khác vẫn đóng vai trò quan trọng.
  • Không phải tất cả các truy vấn đều ưu tiên nội dung tươi mới. Ví dụ, các truy vấn về lịch sử hoặc các bài hướng dẫn kinh điển có thể vẫn xếp hạng cao ngay cả khi chúng không được cập nhật gần đây.

Hãy nhớ:

  • Khi tạo nội dung, hãy cân nhắc tính tươi mới trong các lĩnh vực phù hợp, nhưng đồng thời đảm bảo chất lượng và sự chính xác của thông tin.
  • Theo dõi các tin tức và cập nhật trong lĩnh vực của bạn để có thể bổ sung thông tin mới vào nội dung hiện có.
    Tôi hy vọng đoạn văn giải thích này hữu ích cho bạn!