Thuật ngữ

Doorway Page

Trang ngõ (Doorway Page)

Trong SEO, trang ngõ (doorway page) là các trang web được tạo ra để xếp hạng cho các truy vấn tìm kiếm tương tự. Các trang web này thường có nội dung chất lượng thấp hoặc không liên quan, và thường được sử dụng để nhồi nhét từ khóa.

Trang ngõ thường được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ tạo trang web tự động. Các công cụ này có thể tạo ra hàng trăm trang web trong vòng vài phút, mỗi trang web được tối ưu hóa cho một truy vấn tìm kiếm khác nhau.

Trang ngõ là một kỹ thuật SEO mũ đen, và có thể bị Google phạt. Các trang ngõ có thể làm giảm thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm, và có thể dẫn đến các hình phạt từ Google, chẳng hạn như bị bỏ lập chỉ mục.

Các loại trang ngõ:

Có hai loại trang ngõ chính:

 • Trang ngõ đơn: Trang ngõ đơn được tối ưu hóa cho một truy vấn tìm kiếm duy nhất.
 • Trang ngõ mạng: Trang ngõ mạng là một nhóm các trang ngõ được liên kết với nhau.

Các dấu hiệu của một trang ngõ:

Dưới đây là một số dấu hiệu của một trang ngõ:

 • Nội dung chất lượng thấp: Trang ngõ thường có nội dung chất lượng thấp hoặc không liên quan.
 • Nội dung trùng lặp: Trang ngõ thường có nội dung trùng lặp với các trang web khác.
 • Nhồi nhét từ khóa: Trang ngõ thường nhồi nhét từ khóa.
 • Tiêu đề và URL không liên quan: Tiêu đề và URL của trang ngõ thường không liên quan đến nội dung của trang.
 • Tiếp thị liên kết: Trang ngõ thường chứa các liên kết tiếp thị liên kết.

Cách tránh trang ngõ:

Để tránh trang ngõ, bạn nên:

 • Tạo nội dung chất lượng cao và có liên quan cho trang web của bạn.
 • Tránh nhồi nhét từ khóa.
 • Sử dụng các tiêu đề và URL có liên quan.
 • Tránh sử dụng tiếp thị liên kết quá mức.

Kết luận:

Trang ngõ là một kỹ thuật SEO mũ đen có thể làm giảm thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Để tránh trang ngõ, bạn nên tạo nội dung chất lượng cao và có liên quan cho trang web của mình.