Thuật ngữ

DMOZ

DMOZ: Dự án Thư mục Mở

Dự án Thư mục Mở, hay còn được gọi là DMOZ, là một thư mục các trang web được biên tập thủ công. Dự án hoạt động từ ngày 5 tháng 6 năm 1998 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017.