Thuật ngữ

Baidu

Badu là công cụ tìm kiếm phổ biến ở trung quốc, được thành lập vào tháng 1 năm 2000 bởi 2 nhà sáng lập là Robin Li và Eric Xu