meta tags

Meta tags cho SEO: Hướng dẫn đơn giản cho người mới bắt đầu

 • Meta tags là các đoạn mã cho các công cụ tìm kiếm biết thông tin quan trọng về trang web của bạn, chẳng hạn như cách chúng sẽ hiển thị nó trong kết quả tìm kiếm. Họ cũng cho các trình duyệt web biết cách hiển thị nó cho khách truy cập.

  Mọi trang web đều có meta tags, nhưng chúng chỉ hiển thị trong mã HTML.

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng và không sử dụng sáu thẻ meta quan trọng nhất cho SEO:

  • Meta title
  • Meta description
  • Meta robots
  • Meta refresh redirect
  • Meta charset
  • Meta viewport

  I. Tiêu đề meta

  Đây là tiêu đề trang mà Google và hầu hết các công cụ tìm kiếm khác hiển thị trong kết quả tìm kiếm. 

  Chú thích: Không phải lúc nào Google cũng hiển thị thẻ tiêu đề. Nó đôi khi cho thấy một cái gì đó khác nhau. 

  1. Tại sao nó lại quan trọng đối với SEO? 

  Google giải thích điều đó tốt nhất:

  “Tiêu đề rất quan trọng để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về nội dung của kết quả và lý do tại sao nó có liên quan đến truy vấn của họ. Đây thường là phần thông tin chính được sử dụng để quyết định kết quả sẽ nhấp vào, vì vậy điều quan trọng là sử dụng tiêu đề chất lượng cao trên các trang web của bạn.”

  meta tags

  2. Cách thực hiện tốt nhất

  • Viết một thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang;
  • Hãy ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả;
  • Tránh tiêu đề chung chung và mơ hồ;
  • Sử dụng trường hợp câu hoặc trường hợp tiêu đề;
  • Tạo thứ gì đó đáng để nhấp – không phải là cách nhấp chuột;
  • Phù hợp với mục đích tìm kiếm;
  • Bao gồm từ khóa mục tiêu của bạn khi nó có ý nghĩa;
  • Giữ nó dưới 60 ký tự.

  3. Cách thêm thẻ tiêu đề vào trang của bạn

  Dán mã bên dưới vào <head>phần của trang của bạn:

  <title> Đây là tiêu đề của trang </title>

  Nếu bạn đang sử dụng WordPress, hãy cài đặt một plugin SEO  như Yoast hoặc Rank Math. Bạn sẽ thấy một nơi để đặt thẻ tiêu đề trên trang hoặc trình chỉnh sửa bài đăng.

  Các CMS khác như Squarespace và Wix có chức năng tương tự được tích hợp sẵn.

  4. Cách tìm và sửa lỗi thẻ tiêu đề phổ biến

  Có bốn vấn đề phổ biến với thẻ tiêu đề:

  • Quá dài/ngắn: Google cho biết  “tránh những tiêu đề dài dòng hoặc dài dòng một cách không cần thiết” trong khi vẫn giữ cho chúng “mang tính mô tả và súc tích”.
  • Không tồn tại:  Google nói rằng mọi trang phải có thẻ tiêu đề.
  • Nhiều thẻ tiêu đề trên một trang: Các công cụ tìm kiếm có thể hiển thị một thẻ tiêu đề không mong muốn nếu có nhiều hơn một thẻ trên một trang.
  • Tiêu đề trùng lặp trên nhiều trang: Google nói rằng “điều quan trọng là phải có các tiêu đề mô tả, riêng biệt cho mỗi trang trên trang web của bạn.”

  Để kiểm tra một trang cho hai vấn đề đầu tiên, hãy cắm URL vào một công cụ miễn phí như SERPSim.

  Nếu nó không kéo tiêu đề trở lại, thì bạn cần thêm một tiêu đề.

  Nếu số lượng độ dài pixel có màu đỏ, thì nó cần được rút ngắn.

  Để kiểm tra các thẻ tiêu đề trùng lặp và nhiều thẻ tiêu đề, hãy thu thập dữ liệu trang web của bạn với Ahrefs’ Site Audit.

  Từ đó, hãy kiểm tra báo cáo On page để tìm lỗi “Multiple title tag”:

  Khắc phục những lỗi này bằng cách xóa một trong các thẻ khỏi các trang bị ảnh hưởng.

  Tiếp theo, hãy chuyển đến báo cáo Duplicate content và tìm các thẻ tiêu đề có lỗi “Bad duplicate”:

  Viết lại các thẻ tiêu đề trên các trang bị ảnh hưởng để làm cho chúng trở nên độc đáo.

  Lưu ý rằng cùng một báo cáo này cũng hiển thị các trang có thẻ tiêu đề quá dài, quá ngắn, bị thiếu hoặc trống.

  II. Meta description

  Meta description tóm tắt nội dung của trang. Các công cụ tìm kiếm thường sử dụng nó cho đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.

  Chú thích: Google không phải lúc nào cũng hiển thị Meta description mà bạn đặt. Đôi khi chúng hiển thị một đoạn mã khác. 

  meta tags

  1. Tại sao nó lại quan trọng đối với SEO

  Google giải thích  điều đó tốt nhất một lần nữa:

  “Thẻ Meta description nói chung phải thông báo và thu hút người dùng bằng một bản tóm tắt ngắn, có liên quan về nội dung của một trang cụ thể. Chúng giống như một quảng cáo chiêu hàng thuyết phục người dùng rằng trang chính xác là những gì họ đang tìm kiếm.”

  Tuy nhiên, Meta description không phải là một yếu tố xếp hạng trực tiếp. Google nói:

  “Mặc dù đôi khi chúng tôi sử dụng thẻ meta mô tả cho các đoạn mã mà chúng tôi hiển thị, chúng tôi vẫn không sử dụng thẻ meta mô tả trong xếp hạng của mình.”

  2. Cách thực hiện tốt nhất

  • Viết một mô tả duy nhất cho mỗi trang;
  • Cố gắng tóm tắt nội dung một cách chính xác;
  • Tránh mô tả chung chung;
  • Sử dụng câu trường hợp;
  • Tạo một thứ gì đó đáng để nhấp chuột, không phải là thứ gì đó gây nhấp chuột;
  • Phù hợp với mục đích tìm kiếm;
  • Bao gồm từ khóa mục tiêu của bạn khi nó có ý nghĩa;
  • Giữ nó dưới 160 ký tự

  3. Cách thêm Meta description vào trang của bạn

  Dán mã bên dưới vào <head>phần của trang của bạn:

  <meta name = “description” content = “Đặt văn bản mô tả meta ở đây.”>

  Nếu bạn đang sử dụng WordPress, bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng trong Yoast.

  Các CMS khác như Squarespace và Wix có chức năng tương tự.

  4. Cách tìm và sửa các lỗi mô tả meta phổ biến

  Bốn vấn đề phổ biến với mô tả meta cũng giống như các vấn đề với thẻ tiêu đề:

  • Quá dài/ngắn: Google cho biết  “không có giới hạn về độ dài của một mô tả meta, nhưng các đoạn trích trong kết quả tìm kiếm được cắt bớt khi cần thiết, thường là để vừa với chiều rộng của thiết bị.”
  • Không tồn tại:  Google cho biết “hãy đảm bảo rằng mọi trang trên trang web của bạn đều có mô tả meta.”
  • Nhiều meta descriptions trên một trang: Nhiều hơn một thẻ có thể gây nhầm lẫn cho các công cụ tìm kiếm.
  • Nhân bản mô tả meta trên nhiều trang: Google nói rằng bạn nên “phân biệt các mô tả cho các trang khác nhau.”

  Kiểm tra hai lỗi đầu tiên trên cơ sở từng trang bằng SERPSim hoặc Yoast.

  Thu thập thông tin trang web của bạn với Ahrefs’ Site Audit và kiểm tra báo cáo On page để kiểm tra ba lỗi đầu tiên trên tất cả các trang.

  Kiểm tra báo cáo Duplicate content để tìm các meta descriptions trùng lặp trên các trang.

  Sử dụng các bản sửa lỗi tương tự như với thẻ tiêu đề.

  III. Meta robots

  Thẻ meta robot cho các công cụ tìm kiếm biết nếu và cách chúng nên thu thập dữ liệu các trang web của bạn.

  Meta robots

  1. Cú pháp

  <meta name = ”robots” content = “index, follow”>

  2. Tại sao nó lại quan trọng đối với SEO?

  Sử dụng sai thuộc tính trong thẻ meta robots có thể có tác động nghiêm trọng đến sự hiện diện của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Các nỗ lực SEO của bạn dựa vào việc bạn hiểu thẻ này và sử dụng nó một cách hiệu quả.

  Với ý nghĩ đó, đây là các giá trị bạn có thể sử dụng trong thẻ này:

  • index : yêu cầu bot lập chỉ mục trang;
  • noindex : yêu cầu bot không lập chỉ mục trang;
  • follow : yêu cầu bot thu thập thông tin liên kết trên trang và bạn cũng xác nhận cho chúng;
  • nofollow : yêu cầu bot không thu thập thông tin liên kết trên trang và không có ngụ ý xác nhận.

  Bạn có thể kết hợp chúng theo bất kỳ cách nào sau đây:

  <meta name = ”robots” content = “noindex, nofollow”>

  <meta name = ”robots” content = “index, follow”>

  <meta name = ”robots” content = “noindex, follow”>

  <meta name = ”robots” content = “index, nofollow”>

  meta keywords

  Bạn cũng có thể sử dụng <meta name=”robots” content=”none”>, giống như noindex, nofollow. Không đặt thẻ meta robots cũng tương đương với việc lập chỉ mục, hãy theo dõi.

  Chú thích: Google coi thẻ “nofollow” là gợi ý, không phải chỉ thị . Có các thuộc tính khác như noarchive, noimageindex, nosnippet, v.v. Nhưng vì đây là những giá trị nâng cao hơn, chúng tôi sẽ không nói về chúng trong bài đăng này. 

  3. Cách thực hiện tốt nhất 

  • Chỉ sử dụng thẻ meta robots khi bạn muốn hạn chế cách Google thu thập dữ liệu một trang;
  • Không chặn các trang có thẻ meta robots trong robots.txt;

  4. Cách thêm thẻ meta robots vào trang của bạn

  Dán mã thích hợp ở trên vào <head> phần của trang của bạn.

  Trong WordPress, sử dụng cài đặt nâng cao của Yoast để đặt thẻ meta rô bốt:

  Hầu hết các CMS ‘đều có các tùy chọn tương tự được tích hợp sẵn.

  5. Cách chẩn đoán và khắc phục các lỗi meta robots phổ biến

  Có ba lỗi phổ biến với meta rô bốt:

  • Các trang không lập chỉ mục bị robots.txt chặn: Điều này ngăn không cho Google nhìn thấy thẻ rô bốt ngăn lập chỉ mục, vì vậy họ vẫn có thể lập chỉ mục URL.
  • Lỗi meta ngăn lập chỉ mục: Điều này ngăn Google lập chỉ mục trang, vì vậy nó sẽ không nhận được lưu lượng truy cập không phải trả tiền.
  • Lỗi meta nofollow:  Điều này ngăn Google thu thập thông tin các liên kết trên trang, điều này có thể ngăn việc khám phá và lập chỉ mục nội dung quan trọng. Nó cũng ngăn dòng Xếp hạng trang đến các trang đó — điều này có thể không được mong muốn.

  Bạn có thể kiểm tra hai vấn đề đầu tiên bằng cách sử dụng báo cáo Coverage trong Google Search Console.

  Để tìm các trang được lập chỉ mục có thể được đặt thành ngăn lập chỉ mục meta rô bốt, hãy nhấp vào tab “Valid with warnings” và tìm cảnh báo “Indexed, though blocked by robots.txt”:

  Kiểm tra mã nguồn của các trang này để tìm thẻ meta robots noindex. Xóa khối robots.txt hoặc thẻ ngăn lập chỉ mục meta rô bốt tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng thực hiện.

  Để tìm các thẻ ngăn lập chỉ mục meta robots giả mạo, hãy nhấp vào tab “Excluded” và tìm các trang “Excluded by ‘noindex’ tag’”:

  Xóa thẻ meta robots khỏi bất kỳ trang nào cần được lập chỉ mục.

  Để tìm các trang có thẻ nofollow meta rô bốt giả mạo, hãy thu thập dữ liệu trang web với Ahrefs’ Site Audit và kiểm tra báo cáo Indexability để biết cảnh báo “Nofollow page”.

  Xóa thẻ trừ khi bạn muốn các công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các liên kết trên trang.

  Chú thích: Có một số vấn đề không được đề cập ở đây, chẳng hạn như có các trang có thẻ noindex trong sơ đồ trang web của bạn . Để tìm hiểu thêm về những vấn đề đó, hãy xem báo cáo Khả năng lập chỉ mục trong Kiểm tra trang web của Ahrefs . 

  IV. Meta viewport

  Thẻ meta viewport đặt vùng hiển thị của trang web. Nó được sử dụng để hướng dẫn trình duyệt cách hiển thị trang trên các kích thước màn hình khác nhau (tức là máy tính để bàn / máy tính bảng / thiết bị di động).

  Meta viewport

  1. Tại sao nó lại quan trọng đối với SEO

  Google nói  rằng “sự hiện diện của thẻ này cho Google biết rằng trang thân thiện với thiết bị di động”. Điều này quan trọng vì Google xếp hạng các trang web thân thiện với thiết bị di động cao hơn trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động tính đến năm 2015 .

  Dưới đây là giao diện của một trang trên thiết bị di động có và không có thẻ meta viewport:

  Nhiều người có thể nhấn nút quay lại khi phiên bản máy tính để bàn của trang tải trên thiết bị di động. Nó gây khó chịu và làm cho mọi thứ trở nên khó đọc. Điều này có thể gửi tín hiệu tiêu cực đến Google và cho họ biết có điều gì đó không mong muốn về trang của bạn.

  Chú thích: Thẻ khung nhìn không phải là tất cả những gì cần thiết để làm cho một trang web thân thiện với thiết bị di động. Trang web của bạn cũng cần sử dụng thiết kế đáp ứng. 

  2. Cách thực hiện tốt nhất 

  • Sử dụng thẻ meta viewport trên tất cả các trang web;
  • Sử dụng thẻ “tiêu chuẩn” trừ khi bạn biết mình đang làm gì (xem bên dưới)

  3. Cách thêm thẻ meta viewport vào trang của bạn

  Dán mã bên dưới vào <head> phần trang web của bạn:

  <meta name = “viewport” content = “width = device-width, initial-scale = 1.0”>

  Lưu ý rằng thuộc tính content không nhất thiết phải được đặt thành width = device-width, initial-scale = 1.0 , nhưng đây là cách triển khai phổ biến nhất và là cách triển khai chính xác cho hầu hết các trang.

  Meta viewport

  4. Cách chẩn đoán và sửa lỗi meta viewport phổ biến

  Bởi vì hầu hết các CMS và chủ đề đặt chế độ xem tự động, các vấn đề liên quan đến thẻ không phổ biến trên hầu hết các trang web hiện đại. Điều đó nói rằng, bạn có thể kiểm tra các vấn đề bằng cách sử dụng báo cáo Mobile Usability trong Google Search Console.

  Điều này hiển thị các trang có vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Nếu vấn đề này thậm chí một phần do thiếu thẻ meta chế độ xem, nó sẽ hiển thị lỗi “Viewport not set”.

  Khắc phục sự cố này bằng cách thêm thẻ meta viewport thích hợp vào bất kỳ trang nào bị ảnh hưởng.

  Lưu ý: 

  Việc thêm thẻ meta viewport sẽ không khắc phục được các vấn đề cơ bản về hiển thị trên thiết bị di động do kiểu CSS không được viết cho các độ rộng khác nhau. Nếu việc thêm thẻ meta viewport không giải quyết được vấn đề, hãy tham khảo ý kiến ​​của nhà phát triển.

  Không sử dụng Google Search Console? Chế độ xem meta hầu như luôn được đặt ở cấp trang web và thường được mã hóa cứng vào chủ đề. Sử dụng công cụ Google’s Mobile-Friendly Test để kiểm tra trang chủ của bạn để tìm thẻ meta viewport.

  Nếu thẻ không có trên trang chủ của bạn, nó có thể không ở bất kỳ nơi nào khác trên trang web của bạn. Lưu ý rằng đây không phải là một phương pháp dễ hiểu và bạn nên luôn sử dụng Google Search Console nếu có thể.

  V. Điều gì về từ khóa meta?

  meta keywords

  Một số bài báo nói rằng hãy điền vào thẻ meta từ khóa với danh sách các từ khóa mục tiêu. Đây là lời khuyên vô nghĩa và có khả năng xấu. Google đã không sử dụng các từ khóa meta để xếp hạng kể từ năm 2009 vì:

  […] Thẻ meta từ khóa nhanh chóng trở thành một lĩnh vực mà ai đó có thể nhồi các từ khóa thường không liên quan mà không có khách truy cập điển hình bao giờ nhìn thấy những từ khóa đó. Bởi vì thẻ meta từ khóa thường xuyên bị lạm dụng, nhiều năm trước đây, Google đã bắt đầu bỏ qua thẻ meta từ khóa.

  Bing đã tiến thêm một bước nữa vào năm 2011 khi họ tuyên bố  sử dụng thẻ này như một tín hiệu spam. Vì vậy, nếu từ khóa của bạn bị nhồi nhét, thì điều đó có thể chống lại bạn trong Bing.

  Vì lý do này, tốt nhất là nên ở bên an toàn và xóa các thẻ từ khóa meta khỏi trang web của bạn.

  Để thực hiện việc này, hãy thu thập dữ liệu trang web của bạn với Kiểm tra trang web của Ahrefs , sau đó cắm các cài đặt này vào Trình khám phá trang:

  Lưu ý rằng hầu hết thời gian, việc xóa các thẻ này rất dễ dàng, vì nhiều trang web đặt thẻ meta từ khóa trên toàn trang web trong CMS của họ. Việc xóa thẻ khỏi tất cả các trang có thể được thực hiện bằng cách xóa một đoạn mã đó.

  VI. Suy nghĩ cuối cùng

  Thẻ meta không phức tạp như vậy. Hiểu sáu thẻ ở trên là đủ để ngăn chặn bất kỳ hành vi giả mạo SEO đáng kể nào. Quyết hy vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc phát triển dự án và nhanh chóng đạt được mục tiêu. 

  https://ahrefs.com/blog/seo-meta-tags/ 

  https://www.semrush.com/blog/meta-tag/ 

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x