Thuật ngữ

Author Authority

Author Authority (Thẩm quyền tác giả) là một khái niệm xoay quanh việc sử dụng danh tiếng và uy tín của người viết nội dung trực tuyến như một yếu tố xếp hạng tìm kiếm. Ban đầu, Google đã thử nghiệm điều này kết hợp với Google+, nhưng mặc dù đã nộp nhiều bằng sáng chế, không có bằng chứng nào cho thấy thẩm quyền tác giả là một yếu tố xếp hạng trực tiếp.

Tuy nhiên, E-A-T (Chuyên môn, Thẩm quyền, Độ tin cậy) đang được Google nhấn mạnh để giảm thiểu thông tin sai lệch trên internet, đặc biệt trong các lĩnh vực YMYL (Your Money Your Life) như sức khỏe và tài chính. Trong những chuyên mục này, việc xây dựng thẩm quyền cho tác giả được khuyến nghị cho các thương hiệu để thể hiện sự đáng tin cậy, ngay cả khi hiện tại nó chưa ảnh hưởng đến xếp hạng.

Tại sao thẩm quyền tác giả lại quan trọng?

  • Xây dựng niềm tin: Một tác giả có uy tín có thể giúp xây dựng niềm tin với người đọc, điều này rất quan trọng trong các lĩnh vực YMYL.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Nội dung được viết bởi các chuyên gia có thẩm quyền thường chính xác, chuyên sâu và dễ hiểu hơn, dẫn đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.
  • Giảm thiểu thông tin sai lệch: Các chuyên gia có thẩm quyền ít có khả năng lan truyền thông tin sai lệch, giúp chống lại sự lây lan của thông tin sai trên internet.

Làm thế nào để xây dựng thẩm quyền tác giả?

  • Tạo nội dung chất lượng cao: Viết nội dung chính xác, chuyên sâu và có giá trị cho người đọc.
  • Trích dẫn các nguồn uy tín: Trích dẫn các nghiên cứu, báo cáo và chuyên gia đáng tin cậy để hỗ trợ các điểm chính của bạn.
  • Xây dựng hồ sơ chuyên môn: Chia sẻ các bằng cấp, chứng chỉ và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực này.
  • Hoạt động trên các nền tảng khác: Tham gia các diễn đàn, hội nghị và các cộng đồng trực tuyến liên quan để xây dựng mạng lưới và chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn.

Lưu ý: Mặc dù thẩm quyền tác giả có thể không trực tiếp ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm hiện tại, việc xây dựng nó vẫn là một chiến lược SEO quan trọng. Thẩm quyền tác giả có thể giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập, cải thiện trải nghiệm người dùng và củng cố thương hiệu của bạn.

Nhìn chung, thẩm quyền tác giả là một khái niệm phức tạp trong SEO, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho người đọc. Bằng cách tập trung vào việc tạo nội dung chất lượng cao và xây dựng hồ sơ chuyên môn, bạn có thể xây dựng thẩm quyền tác giả và gặt hái những lợi ích đáng kể cho website và thương hiệu của mình.