Thuật ngữ

Algorithm Change

Algorithm Change (Thay đổi thuật toán) là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thứ hạng website trên kết quả tìm kiếm. Các thay đổi thuật toán có thể diễn ra âm thầm hoặc rõ ràng, có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến thứ hạng website. Do đó, các chuyên gia SEO cần nắm bắt các thay đổi thuật toán để điều chỉnh chiến lược SEO phù hợp.

Các thay đổi thuật toán thường có ba dạng chính:

  • Cập nhật thuật toán (Algorithm Update): Công cụ tìm kiếm thay đổi một số tín hiệu nhất định trong một thuật toán hiện có. Các thay đổi này thường nhằm cải thiện chất lượng tìm kiếm, chẳng hạn như giảm thiểu các trang web spam hoặc chất lượng thấp.
  • Làm mới thuật toán (Algorithm Refresh): Công cụ tìm kiếm chạy lại một thuật toán hiện có bằng cách sử dụng chính xác các tín hiệu như lần trước. Các thay đổi này thường nhằm đảm bảo rằng các trang web có thứ hạng cao vẫn đáp ứng các tiêu chí của thuật toán.
  • Thuật toán mới (New Algorithm): Công cụ tìm kiếm bổ sung một thuật toán hoàn toàn mới nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm. Các thay đổi này thường mang tính đột phá và có thể tác động mạnh mẽ đến thứ hạng website.

Kết luận:

Việc nắm bắt các Algorithm Change (thay đổi thuật toán) là vô cùng cần thiết đối với các chuyên gia SEO. Các chuyên gia SEO cần thường xuyên theo dõi thông tin và cập nhật những thay đổi mới nhất từ các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google.