Thuật ngữ

Advanced search operators

Các toán tử này cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát nhiều hơn đối với kết quả tìm kiếm của mình, cho phép bạn tìm thấy thông tin chính xác hơn và có liên quan hơn.

Dưới đây là một số toán tử tìm kiếm nâng cao phổ biến nhất mà bạn nên biết:

  • “từ khóa”: Tìm kiếm các trang web có chứa chính xác từ khóa hoặc cụm từ mà bạn đã nhập.
  • “từ khóa1” – “từ khóa2”: Tìm kiếm các trang web có chứa từ khóa 1 nhưng không chứa từ khóa 2.
  • “từ khóa1” OR “từ khóa2”: Tìm kiếm các trang web có chứa từ khóa 1 hoặc từ khóa 2 hoặc cả hai.
  • “từ khóa” site:website.com: Tìm kiếm các trang web trong một miền cụ thể.
  • intitle: “từ khóa”: Tìm kiếm các trang web có từ khóa trong tiêu đề của chúng.
  • inurl: “từ khóa”: Tìm kiếm các trang web có từ khóa trong URL của chúng.
  • filetype: “định dạng tệp”: Tìm kiếm các tệp có định dạng cụ thể.

Ngoài ra, còn có nhiều toán tử tìm kiếm nâng cao khác mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin theo cách cụ thể hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các toán tử tìm kiếm nâng cao tại Google Tìm kiếm.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao:

  • Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về “SEO”, bạn có thể nhập “SEO” vào thanh tìm kiếm. Điều này sẽ trả về tất cả các trang web có chứa từ khóa “SEO”.
  • Nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm các trang web về SEO trong miền “example.com”, bạn có thể nhập “SEO site:example.com” vào thanh tìm kiếm.
  • Nếu bạn muốn tìm kiếm các trang web có chứa từ khóa “SEO” trong tiêu đề của chúng, bạn có thể nhập “intitle:SEO” vào thanh tìm kiếm.

Việc sử dụng các toán tử tìm kiếm nâng cao có thể giúp bạn tìm thấy thông tin chính xác và có liên quan hơn cho công việc của mình. Hãy dành thời gian để tìm hiểu về các toán tử tìm kiếm nâng cao và cách sử dụng chúng để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm của bạn.